Privacyverklaring

We respecteren uw privacy

We gebruiken uw gegevens alleen om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Weet u graag wat er over uzelf in ons bestand zit? U kunt ons telefonisch contacteren op 0475 24 11 15, of via e-mail op dirkauto.be@gmail.com

We dragen zorg voor de privacy van elke klant of bezoeker van onze website. Al uw gegevens die u op onze site ingeeft, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij dienen om u een betere service te garanderen.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u uw gegevens opvragen en ze eventueel corrigeren.

Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Daarom hebben we dit beleid opgemaakt zodat u begrijpt hoe wij informatie verzamelen, gebruiken, communiceren en bekend maken en hoe wij gebruik maken van persoonlijke informatie. Het volgende schetst onze privacy policy.

  • Voor of op het moment van het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen we vermelden voor welke doeleinden die informatie wordt verzameld.
  • We zullen alleen persoonlijke informatie behouden zolang als nodig is voor de vervulling van die doeleinden.
  • We zullen persoonsgegevens verzamelen met wettige en eerlijke middelen en, in voorkomend geval, met de kennis of toestemming van de betrokkene.
  • Persoonlijke gegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt, en, voor zover dit noodzakelijk isvoor deze doeleinden, moeten correct, volledig en up to date zijn.
  • Wij beschermen de persoonlijke gegevens met redelijke zekerheid waarborgen tegen verlies of diefstal, alsmede onbevoegdetoegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of de wijziging.

Wij streven naar het uitvoeren van onze activiteiten in overeenstemming met deze beginselen, om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en onderhouden.